HELT VILT: Oslo Kommune vil nå lønne de som sykler på jobb i vinter!

Satire

Ivrige syklister kan tjene inntil kr. 7500,- pr. måned.

Det er nå klart at Oslo kommune ønsker å bruke midlene hentet inn fra forhøyet bomtakster til å belønne syklister som sykler til jobb i hovedstaden denne vinteren. En person som sykler som sykler til og fra jobb 5 dager i uken på vinterhalvåret kan tjene så mye som 7500,- ekstra pr. måned. Dette er midler utbetalt skattefritt fra dine bompenger.

Skal vi tro vår pressekontakt i Oslo Byregjering, Wan Kåre Hochimin-Evensen kommer altså kommunen til å betale folk for å sykle til jobb i vinter. Har du minst 5 kilometer til jobb, treffer du toppsatsen. Dette gjøres for å inspirere folk som bor i byen til å sykle mer på jobb.
– Den er forsvinnende liten, forklarer Hochimin-Evensen ; – Derfor har byregjeringen besluttet å utbetale beløpet skattefritt med kr. 37,50 pr. syklede kilometer.

(Bilder i artikkelen er RoyalityFree media fra University of Minnesota, MaxPixel og Flickr)

Dersom man allikevel begynner å gange opp dette, kan en syklist med 5 kilometer til jobb, tjene 375,- kroner pr. dag. 5 dager i uken gir kr. 1875,- i merinntekt hver uke, som på en vanlig måned gir en ivrig syklist en skattefri merinntekt på 7500,- kroner hver måned.

Wan Kåre presiserer at dette gjelder kun i vinterhalvåret, og at man må tegne seg for hele sesongen. Til gjengjeld kan en ivrig vintersyklist på vårparten innkassere 45.000,- blanke norske kroner fra kommunen. “Lønnen” til de ivrigste syklistene skal finansieres med midler skaffet til veie ved høyere bomavgifter og følgelig høyere inntekter til kommunen.

– Hva med de som har lenger arbeidsvei enn 5 kilometer til jobb, Wan Kåre Hochimin-Evensen?, spør vi.
– Ja, de vil måtte skatte av alt som overstiger 45.000,-
– Og dersom man spaserer eller tar offentlig kommunikasjon en dag?, undrer vi
– Da blir man trukket en ukes utbetaling.
– Hvis man da går og leier sykkelen?
– Har man sykkel med, er det sykling. Forutsetningen for godtgjørelse er at man er i veibanen. Slik at målestasjoner i byen får plukket opp id.
– Og hvordan foregår det?, må vi spørre.
– Vi har ennå ikke besluttet den tekniske gjennomføringen, men vi baserer systemet denne vinteren på en kombinasjon av tillitt, stikkprøver og kontroller, avslutter han.

Interesserte kan henvende seg til Oslo kommune innen 15/11-2017. Fra offisielt hold opplyses det at man regner med at andre kommuner kommer raskt etter.

Artikkelen er ment som Ironi, og må ikke taes alvorlig på noen måte. Det kan være farlig å befinne seg på sykkel på glatt føre. Kjør forsiktig!

  • 512
  •  
  •  
  •  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det rare kjendisintervjuet: Admin – En arrogant og cocky fyr
Det rare kjendis-intervjuet: TOM KETIL KROGSTAD – Helt på kanten
Juleprat med Adam og Tore om juletradisjoner og fyllesyke-tips!
Det rare kjendis intervjuet: Erlend Elias
Det rare kjendisintervjuet: Jonna Støme