Når får Stortingspolitikerne HALVERT lønnen sin

Satire
Nå er festen over for våre folkevalgte. Nå kommer lønnsreduksjonene.

Mens alle Regjeringsmedlemmer går opp ti prosent

Et regjeringsoppnevnt utvalg utnevnt av Riksrevisjonen har ett nøye saumfaring av Stortingspolitikernes pengebruk og vaner funnet at det er rom for å kutte Stortingslønnen for representanter med inntil 50%.

Det samme utvalget mener også at en slik reduksjon gir rom for å øke lønnen til regjeringsmedlemmene ytterligere, selv om den ble øket betraktelig forrige år. Spesielt Statsministeren og Finansministeren nyter godt av dette, med en samlet lønnsytelse på henholdsvis 4,3 og 3,7 millioner kroner pr. år.

– Vi er også en mulighet for å øke lønnen til medlemmer av by og kommunestyrer. Spesielt medlemmene av Oslo bystyre har vært så flinke at de fortjener mer, sier leder for kommisjonen Thoralv Stutum.

Kommisjonsleder Stutum

Det mest overraskende med utvalgets resolusjon er allikvel vedtaken om å kutte Stortingslønnen med inntil 50%. Til dette sier Stutum:

– Jo, men se på dem, da. Ta en helt vanlig dag og gå inn i Stortingssalen. Det er ikke en kjeft der. Selv ved viktige saker er salen nesten tom. De gidder ikke. Og er de der spiller de pokemon og leker med mobiltelefonene sine. Det er greit at de holder på. Det går til helvete med Norge uansett, men da skal de ikke ha betalt for en jobb de ikke gjør, sier han til slutt.

En helt vanlig dag i Stortingssalen; Nesten ikke en politiker å se…

– Hva med poltikerne i Oslo og andre kommuner?

Stutum virker irritert. Han er pakket og oppfører seg som at intervjuet er over: – De kan få nesten hva de ønsker seg. Dette er folk som har opptrådt synlig og gjort en forskjell.

  • 238
  •  
  •  
  •  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det rare kjendis-intervjuet: TOM KETIL KROGSTAD – Helt på kanten
Juleprat med Adam og Tore om juletradisjoner og fyllesyke-tips!
Det rare kjendis intervjuet: Erlend Elias
Det rare kjendisintervjuet: Jonna Støme
Det rare kjendisintervjuet: Espen Thoresen Hværsaagod-Takkskalduha