15 utrolige og BISARRE ting folk trodde om kvinnekroppen på 1900-tallet

8. For å oppnå de «perfekte» brystene gned kvinner kaldt vann på brystene sine for å stimulere blodstrømmen.
Oh and the

Og og de «perfekte» brystene på tiden var tydeligvis ananasformet. Flotte pupper betydde at du hadde en flott sjel.

9. Fremtredende kinnben og et flatt bryst ble ansett som stygt
We just learned that every woman in the nineteenth century should have pineapple-shaped boobs. Well, having a flat chest and being generally thin meant a woman was sick, was a part of the working class, thought too much, and/or engaged in sinful activities.

Vi har nettopp lært at alle kvinner i det nittende århundre burde ha ananasformede bryster. De mente at det å ha flate bryster og å være generelt tynt, betydde at en kvinne var syk, at hun var en del av arbeiderklassen, tenkte for mye og /eller var engasjert i syndige aktiviteter.

10. Folk trodde at å sitte alene og holde tankevirksomheten til et minimum, kunne hjelpe kvinner å bli tyngre.
A woman would have to fatten herself if she ever wanted to find a husband and the community's respect. And how would she do that, you ask? By finding a quiet, cool, and humid location to sit — and not think — in, of course! It was thought that if a woman just took a break from thinking and controlled her own damn emotions for once, then she would gain weight because her heart rate would slow down.

En kvinne måtte fette opp seg selv hvis hun noen gang ønsket å finne en mann og få samfunnets respekt. Og hvordan skulle hun gjøre det, lurer du på? Jo, ved å finne et stille, kjølig og fuktig sted å sitte – og ikke tenke, selvfølgelig! Det ble trodd at hvis en kvinne bare tok en pause fra å tenke og kontrollerte sine negative følelser for en stund, så ville hun gå opp i vekt fordi hjerterytmen ble roligere. WHAT?

11. Hvis en kvinne ble ansett for overvektig, kunne hun «tilfeldigvis» svelge bendelorm.
What a time to be alive! Doctors would tell a woman who wanted to lose weight to swallow a worm and let the little guy go to work on her stomach. After the worm was done eating all her calories and was at a good 30 feet long, she would pull it out at her next trip to the chamber pot...ALL 30 FEET OF IT.

For en tid å leve i!! Legene fortalte altså en kvinne som ønsket å gå ned i vekt at hun burde svelge en bendelorm og la den lille fyren jobbe på magen hennes. Etter at ormen var ferdig med å spise opp alt av kalorier og var ni -ti meter lang, skulle hun trekke den ut på sin neste tur på potta … ALLE 10 meterne! WTF!

12. Menn trodde at noen kvinner menstruerte «feil», noe som forårsaket kramper, og som dermed førte til hysteri.
Yes, you read that correctly. Men of the 19th century believed a woman was at total fault for any

Ja, du leste det riktig. Menn fra det 19. århundre trodde at noen kvinner ikke var helt normale på grunn av «uregelmessigheter» som kramper og oppblåsthet – under menstruasjon. For å opprettholde en krampefri og perfekt planlagt menstruasjonssyklus, ble kvinner fortalt (AV MENN!) at de skulle drikke isete drikker, bade i sjøen og ta kalde bad. Hvis man ikke fulgte dette ble sagt at det nesten alltid førte til hysteri.

13. Og en kvinnes uregelmessige og smertefulle menstruasjon ble også sett på som et resultat av hennes forferdelige personlighet.
Pye Henry Chavasse, who wrote Advice to a Wife on the Management of Her Own Health in 1880, believed “the pale, colourless complexion, helpless, listless, and almost lifeless young ladies, that are so constantly seen in society, usually owe their miserable state of health either to absent, to deficient, or to profuse menstruation.

Pye Henry Chavasse, som skrev «råd til en kones håndtering av egen helse» i 1880, trodde den bleke, fargeløse huden, hjelpeløse og nesten livløse unge damer, vanligvis skyldtes deres elendige helsehelsetilstand, fra helt fraværende, til mangelfull eller til kraftig menstruasjon. Akkurat.

14. Det var en frykt for at jomfruer kunne få fylt opp hjerter og lunger med sitt menstruasjonsblod.
This totally reasonable belief dates all the way back to 400 B.C. and was said to have started with Hippocrates. (Yeah, surprise! Another man.) It persisted into the Victorian era, when people thought this built-up blood explained sluggishness and insanity among women. Right, ok.

Denne meget fornuftige troen går helt tilbake til 400 F.K. og blir sagt å ha startet med Hippocrates. (for en overraskelse! En mann!). Teorien fortsatte inn i viktoriansk tid, da folk trodde dette oppbyggede blodet forklarte treghet og vannvidd blant kvinner. Ja, riktig!

15. Men ikke nok med det! Det ble også antatt at en uregelmessig menstruasjon ville føre til døden … av blodet som trengte seg gjennom kvinnens hjerne og ødela lungene.
Orson Squire Fowler — who, might I mention, was a not a doctor — thought that if a woman became sad, she would not have her period, and then the built-up blood from not menstruating would wreak havoc on her brain and vital organs. He also said it “makes her the most ugly and hateful.”

Orson Squire Fowler – som vi bør nevne i denne sammenheng, var ikke lege –  men trodde at hvis en kvinne ble trist, ville hun ikke få sin menstruasjon, og da ville det oppbygde blodet forårsake kaos i kvinnens hjerne og vitale organer . Han sa også at det «gjør henne til stygg og hatefull»…

Så alle kvinner der ute – litt glad for at du lever i 2017 nå eller?

Få fantastisk casinobonus hos Casumo her!

Via Buzzfeed.com

Siste artikler

POPULÆRE ARTIKLER

Utrolig men sant