Boken «How to avoid huge ships» blir nytt pensum på Sjøkrigsskolen

Amerikansk bok-klassiker kommer til heder og verdighet igjen

«I lys av ulykken med krysseren nylig er det nødvendig med nye refleksjoner», sier brigadesjef.

– Vi får lage nødkopier, forteller sivilt ansatt sekretær Bokdil Manglerud.

Etterspillet etter ulykken med den Norske krysseren under Nato-øvelsen nylig lar ikke vente på seg. Allerede nå er det klart at en amerikanske bokklassiker skal bli nytt pensum på sjøkrigsskolen. Nyheten har laget stor rift om boken «How to aviod huge ships» av forfatter John W. Trimmer.

– Vi har hentet frem de mest oppdaterte folkene vi har, og flytter inn i moderne kontorer her på Håkonsvern, for å vise at vi er oppdtrert, forteller Kvarterkommandør Ingstad

– Utrolig nok ser leserne mer verdi i boken enn det rent maritime, forteller brigadesjefen; – Så vi har hatt problemer med å skaffe nok eksemplarer av boken til kadettene. Heldigvis har vi moderne utstyr for å lage nødkopier selv. Vi kjører kopimaskinen varm og har satt opp baloptikon og episkop i klasserommene. 

Brigadesjefen forteller videre at det nå er viktig å vise moderne omstilling, slik at konspirasjonsteorier rundt manglende kunnskap om moderne teknikk og hjelpmidler unngås. Offisielt heter det fra forsvarshold at; «atter …det ikke var med vilje asså!»

– Dette var en kjedelig ulykke vi ikke vil se igjen, avslutter brigadesjef Helga Ingstad

Brigadesjef Ingstad i vanlig imøtekommende og avslappet stil utenfor Marinens Hovedkvarter på Håkonsvern.

 

This post is also available in: Norsk bokmål

Siste artikler

POPULÆRE ARTIKLER

Utrolig men sant

This post is also available in: Norsk bokmål