Når får Stortingspolitikerne HALVERT lønnen sin

Mens alle Regjeringsmedlemmer går opp ti prosent Et regjeringsoppnevnt utvalg utnevnt av Riksrevisjonen har ett nøye saumfaring av Stortingspolitikernes pengebruk og vaner funnet at det er rom for å kutte Stortingslønnen for representanter med inntil 50%. Det samme utvalget mener også at en slik reduksjon […]