Forsker: Barn har ikke godt av å være sammen med besteforeldre!

Besteforeldre påvirker barn negativt! I en nyere studie utført av Statens senter for mellommennesklige relasjoner i Kragerø har man funnet ut at besteforeldre har enorm negativ innvirkning på barnebarn. Sjefsforsker Reidar S. Kritt opplyser at samtlige barn i testen med sterke relasjoner til sine besteforeldre […]