Oslo PLAZA blir regjeringskontorer med DOBBELTSENG på rommet

Dette må jo bli Norges dyreste kontorer! I forbindelse med utvidelsen og dannelsen av nye departementer er regjeringens behov for enda flere kontorer i Oslo sentrum tvingende. Ettersom byggingen av nytt regjeringskvartal tar lenger enn beregnet, har det nye Relokerings- og Etablerings-departementet besluttet at de […]

Når får Stortingspolitikerne HALVERT lønnen sin

Mens alle Regjeringsmedlemmer går opp ti prosent Et regjeringsoppnevnt utvalg utnevnt av Riksrevisjonen har ett nøye saumfaring av Stortingspolitikernes pengebruk og vaner funnet at det er rom for å kutte Stortingslønnen for representanter med inntil 50%. Det samme utvalget mener også at en slik reduksjon […]